Danh mục:

Thịt đùi heo CP

Mã sản phẩm: 1001259895


109.900 ₫ / Kg
123.500 ₫/ Kg