Danh mục:

Thịt heo xay - CP

Mã sản phẩm: 1001259900


106.900 ₫ / Kg
137.000 ₫/ Kg