Danh mục:

Thịt vai - CP

Mã sản phẩm: 1001259896


127.500 ₫ / Kg