Danh mục:

Ức gà CP

Mã sản phẩm: 1001222356

Mã sản phẩm: 1001222356

82.900 ₫ / Kg
90.500 ₫/ Kg