Danh mục:

ức gà Fille

Mã sản phẩm: 1001222356

Mã sản phẩm: 1001222356

81.500 ₫ / Kg
89.500 ₫/ Kg